Pracownia Artystyczna
Inż. Antoniego E. Jankowskiego
Mistrza Rzemiosła Artystycznego

ANTIA Jan Jankowski

ul. Przędzalniana 1
90-034 Łódź, Polska

NIP 521-348-81-98

Tel.: +48 509 839 555; +48 695 347 522
E-mail: antia@antia.pl